Algemene voorwaarden

1) Aanmelding kan gedurende het hele jaar plaatsvinden.

2) Een les vindt plaats op een vast tijdstip op een vaste dag van de week. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

3) De inschrijving voor privéles is steeds voor een periode van 3 maanden. Voor nieuwe leerlingen die na de kennismakingsles besluiten door te gaan geldt  een 1ste (proef) periode van 6 lessen.

4) De lesperiode van 3 maanden wordt telkens stilzwijgend verlengd. De leerling kan te allen tijde aangeven de lessen te willen beëindigen. De lessen zullen dan beëindigd worden aan het eind van de betreffende lesperiode. Het lesgeld voor de reeds ingegane periode blijft uiteraard verschuldigd.

5) Betaling geschiedt vooraf en per 3 maanden. Betaling in termijnen is mogelijk.

6) Bij annulering van een les door leerling binnen 48 uur is betaling verschuldigd. Mocht een les van de kant van de docent niet door kunnen gaan, dan wordt deze vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

7) Bij wekelijkse lessen kan maximaal 2x per kwartaal een les kosteloos worden afgezegd, mits dit minimaal 48 uur van tevoren wordt doorgegeven. Bij tweewekelijkse lessen kan dit maximaal 1x per  kwartaal.

8) Bij afwezigheid zonder geldige reden en zonder afzegging wordt het lesgeld gewoon in rekening gebracht. Bij regelmatig verzuim zonder afzegging of geldige reden wordt de lesovereenkomst afgezegd en de lesplek ingevuld door een andere leerling.

9) Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de leerling verhuist buiten Amsterdam, of wegens langdurige ziekte van de leerling.

10) Lesmateriaal en de huur van een saxofoon vallen niet binnen het lesgeld.

11) Inkomstenkorting: In het geval waarin het lesgeld voor leerlingen of hun ouders/verzorgers overwegende bezwaren met zich meebrengt, kan een lager lesgeld worden vastgesteld, rekening houdend met de draagkracht van de  betrokkene.

12) Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.