Algemene voorwaarden

1) Aanmelding kan gedurende het hele jaar plaatsvinden.

2) Een les vindt plaats op een vast tijdstip op een vaste dag van de week. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

3) De inschrijving is voor een lesperiode van 10 lessen. Voor nieuwe leerlingen die na de kennismakingsles besluiten door te gaan geldt  een 1ste (proef) lesperiode van 6 lessen.

4) Aan het einde van een periode wordt de leerling een nieuwe lesperiode aangeboden. Wenst de leerling de lessen te continueren, dan wordt de nieuwe lesperiode overeenkomen en in rekening gebracht. De leerling kan te allen tijde aangeven de lessen te willen beëindigen. De lessen zullen dan beëindigd worden aan het eind van de betreffende lesperiode. Het lesgeld voor de reeds ingegane periode blijft uiteraard verschuldigd.

5) Betaling geschiedt vooraf en per 10 lessen. Betaling in termijnen is mogelijk.

6) Bij annulering door de leerling binnen 48 uur voor aanvang van de les of afwezigheid zonder bericht is betaling verschuldigd. Mocht een les van de kant van de docent niet door kunnen gaan, dan wordt deze vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

7) Bij regelmatig verzuim zonder afzegging of geldige reden wordt de lesovereenkomst voor de betreffende lesperiode opgezegd en de lesplek ingevuld door een andere leerling.

8) Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de leerling verhuist buiten Amsterdam, of wegens langdurige ziekte van de leerling.

9) Het tijdelijk onderbreken/ stopzetten van de lessen wegens privéomstandigheden, werk of studie is mogelijk voor de duur van maximaal 3 maanden. Daarna kan de student geen aanspraak meer maken op eventueel openstaande tegoeden

10) Lesmateriaal en de huur van een saxofoon vallen niet binnen het lesgeld.

11) Inkomstenkorting: In het geval waarin het lesgeld voor leerlingen of hun ouders/verzorgers overwegende bezwaren met zich meebrengt, kan een lager lesgeld worden vastgesteld, rekening houdend met de draagkracht van de  betrokkene.

12) Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Studiejaar 2022/ 2023