Voorbereiding toelatingsexamen conservatorium

Conservatorium_van_AmsterdamAls je het plan hebt opgevat om naar het conservatorium te gaan, dan kan ik je begeleiden naar het toelatingsexamen.

We zullen een aangepast lesprogramma samenstellen waarin in ieder geval de volgende onderdelen aan bod komen:

Solfège

– training van het muzikale gehoor door middel van zangoefeningen.
– het benoemen van intervallen (de afstand tussen 2 tonen) akkoorden (3- en 4-klanken en hun omkeringen).

Melodische & ritmische dictees

Het noteren van eenvoudige korte melodische fragmenten en ritmen.

Algemene muziekleer

De voor het toelatingsexamen vereiste kennis van de muziektheorie.

Prima-vista spel  (À-vuespel)

Op het eerste gezicht, dus onvoorbereid van blad spelen van een muziekstuk en het naspelen van voorgespeelde fragmenten.

Speelvaardigheid & techniek

– het improviseren over akkoordenschema’s (harmonisch inzicht).
– het spelen van majeur- en mineurtoonladders (tot 4 voortekens) en de bijbehorende drieklanken. Het gaat hierbij niet om de snelheid, maar om de regelmaat in tempo.

 Verder komen aan bod:

  • toonvorming
  • houding
  • het ontwikkelen van je eigen ‘taal’
  • repertoirekennis

 

 

(foto conservatorium by PK70 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) ], via Wikimedia Commons)